Po rozładunku ze statku BANANY do miejsc docelowych rozwożone są ciężarówkami, drogą lądową