Aby zapobiec złamaniu gałęzi pod ciężarem owoców trzeba było zastosowac jej podwiązanie