System korzeniowy Cytrusów jest równie ważny jak system pokarmowy u człowieka
ENERGIA KORZENI jest zróżnicowana w zależności od wielu czynników: Wpływ na ich kondycję ma pora roku, temperatura otoczenia, ilość światła dla części nadziemnych, wilgotność podłoża, wilgotność powietrza, pH gleby, jej skład, rodzaj i ilość nawożenia, ilość powietrza w podłożu i skład flory bakteryjnej w bezpośrednim otoczeniu korzeni. Każdy z wyżej wymienionych czynników odgrywa bardzo ważną rolę w procesie pobierania wody i składników pokarmowych i rozprowadzania ich po całej roślinie. Jest to system zbudowany na podobnej zasadzie jak ogniwa w łańcuchu. Jeżeli wszystkie ogniwa są w odpowiednim stanie, to cały łańcuch jest dostatecznie mocny i wytrzymały. System korzeniowy też potrzebuje stabilności składników, mających bezpośredni wpływ na jego funkcjonowanie. Wystarczy aby tylko jeden czynnik był nie odpowiedni, a zaraz cały układ zaczyna niedomagać. Trzeba się postarać aby zapewnić możliwie duże i dopasowane spektrum wszystkich w/w czynników.