ŚWIATŁO TO NIEZBĘDNY CZYNNIK W PRAWIDŁOWYM ROZWOJU CYTRUSÓW
W liciach roślin a także cytrusów, zachodzi proces zwany fotosyntezą. Polega on na wbudowywaniu CO2 atmosferycznego do związków organicznych, a odbywający się w liściach roślin zielonych. Mówiąc prościej, jest to zamiana dwutlenku węgla znajdującego się w atmoswerze, przy udziale światła, na substancje chemiczne potrzebne roślinie i na tlen wydalany do atmosfery. Proces fotosyntezy jest bardziej złożony,ale w/w forma jest minimalną podstawą do zrozumienia tego procesu. Znamienitą rolę w prawidłowym rozwoju cytrusów pełni światło. Czym będzie go więcej w otoczeniu rośliny tym dla niej lepiej.Prawidłowo przebiegający proces fofosyntezy daje pełne wykorzystanie możliwości życiowych cytrusów. Będą się dobrze rozwijać, kwitnąć i owocować.